29.8.2012

Suomeen perustettiin joukkoliikenneoperaattoreiden etujärjestö

Kolme bussiyhtiötä ja rautatieyhtiö Proxion Train Oy perustivat Suomen joukkoliikenneoperaattoreiden etujärjestöksi Joukkoliikennetuottajat Ry:n (Jotu). Liiton tarkoituksena on varmistaa liikennemarkkinoiden avoimuus ja kilpailun toimivuus. Suomesta on puuttunut liikennöitsijöiden edunvalvoja, jonka keskeisenä tavoitteena on kilpailun avaaminen niin bussi- kuin junaliikenteessä. Suomessa toimii yli 1200 joukkoliikenneluvan haltijaa, joista vain noin 200:lla yrityksellä on ollut mahdollisuus linjaliikenteeseen niin kutsuttujen sukuoikeuksien vuoksi. Suurin osa bussiyhtiöistä on ollut siten rajattuna tilausajoliikenteeseen. Vaikka EU-asetus pakottaa luopumaan perinnöllisistä yksinoikeuksista, ei rehdin kilpailun toteutuminen ole silti itsestäänselvyys. Aktiivisella vaikuttamisella Jotu aikoo varmistaa, että myös pienet yritykset saavat aidon mahdollisuuden osallistua linjaliikenteeseen, mikä edellyttää viranomaisilta pieniä kilpailutuskohteita ja riittävän pitkiä sopimuksia. Kaukoliikenteen osalta keskeistä on tasapuolinen pääsy rahti-, aikataulu- ja lippujärjestelmien piiriin.

Rautateiden henkilöliikenteen avautuminen alkaa pääkaupunkiseudun lähijunista

Tavarajunaliikenne avautui kilpailulle 2007. Junaliikenteessä Jotun päätavoite on matkustajaliikenteen vapauttaminen pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä vuodesta 2018 alkaen ja tämän jälkeen muun henkilöjunaliikenteen monopolin purkaminen. Se edellyttää Helsingin seudun liikennekuntayhtymältä mahdollisimman pikaista päätöstä aloittaa kilpailutusprosessin valmistelu ja toisaalta valtiolta markkinoille pääsyn esteiden poistamista. Näitä ovat mm. liikennehenkilöstön koulutuksen, varikkopalveluiden ja liikenteenohjauksen siirtäminen puolueettomalle taholle sekä kalustopankin perustaminen.

Joukkoliikennetuottajat Ry:n puheenjohtajaksi Rauno Rindell ja toiminnanjohtajaksi Juhana Suoniemi

Uuden liiton puheenjohtajaksi valittiin linja-autoyrittäjä Rauno Rindell turkulaisesta Mikko Rindell Oy:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Proxion Train Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo. Hallituksen jäsenenä toimii toimitusjohtaja Pekka Möttö Onnibus Oy:stä. Jotun toiminanjohtajaksi valittiin hallintotieteiden maisteri Juhana Suoniemi. Hän on toiminut Ekokumppanit Oy:ssä Tampereen kaupunkiseudun liikkumisen ohjauksen hankevastaavana ja sitä ennen sotilastarkkailijana ja turvallisuusupseerina kansainvälisissä sotilastehtävissä.

Jäsenhankinta käynnistynyt

Linja-autoala on nykyisin huonosti järjestäytynyt. 1200 yrittäjästä ainoastaan reilut 300 kuuluu Linja-autoliittoon. Alhainen järjestäytymisaste selittyy sillä, että alan edunvalvonta on tähdännyt niin sanottujen sukuoikeuksien säilyttämiseen, mikä ei ole ollut 1000 pienyrittäjän etu. Uuden liiton avulla on tarkoitus yhdistää yli 1000 pienyrittäjän voimat tehokkaaseen edunvalvontaan. Jotun säännöt on laadittu niin, ettei jäsenten valta perustu kaluston määrään, millä on tarkoitus tehdä liittyminen houkuttelevaksi pienille yrityksille.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juhana Suoniemi
050 5525 769
etunimi.sukunimi@jotu.fi
www.jotu.fi